Grunnleggende for HR- ansvarlige/coacher

HR-ansvarlig bør kunne betraktes som ledere med høyere kompetanse på området utviklingen av Human Resources enn det medarbeidere flest har. Kompetanse er sammensatt av de tre faktorene kunnskap, vilje og evne

Erfaringsverdier tilsier at medarbeidere som gjennomføre programmet Guidet Selvledelse utvikler en kompetanse på området personlig vekst som overgår kompetansen til mange (de fleste?) HR-ansvarlige. Dette gjelder ikke nødvendigvis kunnskap, men snarere vilje og evne til å oppnå resultater på områder som anses som viktige.

Derfor bør HR - ansvarlige (og toppledere) teste egen kompetanse før de bestemmer seg for om de vil gjennomføre programmet på lik linje med andre medarbeidere eller som deres leder.


Slik tester du ditt eget kompetansenivå


Personlig vekst er det samme som læring. Læring definerer vi som Einstein: Læring er erfaring, alt annet er informasjon.
Læring er med andre ord ikke et spørsmål om samling av ny kunnskap men et spørsmål om samling av ny erfaring.

Din evne til å samle ny erfaring som fører til læring kan du måle på to måter:

  1. I hvilken grad setter du deg mål eller aksepterer du mål som virker urealistiske?
  2. Hvor ofte sier du "nei" eller "ja men..." når andre sier noe som du er dypt uenig i?
Det ideelle svaret på det første spørsmålet er "Jeg gjør det alltid". Det ideelle svaret på det andre spørsmålet er "Aldri"
Deltagerne i programmet trener utviklingen av evnen til å kunne komme med de ideelle svarene. De lærer  å se hvor de selv står og dermed også hvor andre står.

Hvordan bruker du dette til å vurdere din deltagelse i programmet?

asd  lksdjfl æasdklfjæl  Copyright 2010 by Tipping Point Terms Of Use Privacy Statement