Hvem er hvor og gjør hva? 
Toyota tjente en gang mer penger enn alle andre bilkonsern gjorde tilsammen

Betyr det at Toyota hadde ansatte alle de dyktige medarbeiderne og de andre måtte nøye seg med de udyktige? Selvsagt ikke. Men hva gjorde og gjør Toyota for å stille i en klasse for seg? Fabrikken gjør ingen hemmelighet at det, men til tross for det klarer ingen å kopiere det fabrikken gjør. Hva er er årsaken til det? Svaret er ikke så mye det Toyotas ledelse gjør, men måten de gjør det på.

De kombinerer ekstremt høye krav med ekstrem respekt for individet og individets yteevne. Eller for å være helt korrekt: ...individets potensielle yteevne. De lokker frem potensialet i mennesker på en måte som utløser en innovasjonsstrøm uten sidestykke. Kravene de stiller fremkommer gjennom mål av uvanlig høy kvalitet.

Hvordan du lokker frem ditt eget og andres potensial ser du på denne siden. Hvordan du utvikler mål med "Toyota-kvalitet" ser du på vår hovedside www.tipping-point.no.
Copyright 2010 by Tipping Point Terms Of Use Privacy Statement