En kritisk suksessfaktor for toppleder (og toppledelsen)


Toppledere bør kunne betraktes som ledere med høyere kompetanse på området ledelse av mennesker enn det medarbeidere flest har. Hvis det ikke er tilfelle, begrenses toppleders autoriet og det får uheldig virkning ved gjennomføring tiltak som møter motstand i organisasjonen.

Erfaringsverdier tilsier at medarbeidere som gjennomføre programmet Guidet Selvledelse utvikler kompetanse på essensielle områder hva det å lede og å bli ledet angår. Denne kompetansen utgjør det sterkeste konkurransefortrinn vi kan forestille oss. Likevel forteller våre erfaringer at få  toppledere har denne kompetansen. Mange toppledere har evnen ti å si de riktige tingene, men de omsetter sjeldent den riktige ordbruken i praktisk handling.


Derfor bør toppledere la seg evaluere før de velger å la være med å delta i programmet.
Tabellen nedenfor viser lederatferdi i konkrete situasjoner. Evanluering gjennomføres av medarbeidere som rapporterer til den aktuelle lederen.

Ledere som absolutt bør delta i programmet Ledere som kan la være med å delta i programmet
De setter seg selv i et bedre lys ved å kritiserer andre. Se setter seg selv i et bedre lys ved å forbedre seg selv og å innrømme feil
Styrker egen posisjon og ansetter mennesker som alltid underordner seg Styrker andres posisjon og ansetter mennesker som stiller krav. 
Ved problemer: Finner årsakene i omgivelsene   Ved problemer: Finner årsakene i seg selv
Når ting ikke fungerer: Kritiserer andre   Når ting ikke fungerer: Øver selvkritikk  
Ved suksess: Tar æren selv  Ved suksess: Gir æren til andre 
Umyndiggjør, kontrollerer og dirigerer  Myndiggjør, delegerer og informerer
De som er anderledes enn dem selv er  eller gjøres til et problem De som er anderledes enn dem selv er eller gjøres til en mulighet 
Begrenser informasjonsflyt Sørger for fri informasjonsflyt 
Gjør seg ukontrollerbare. De snakker f. eks. om at de vil oppnå meget gode resultater uten å tallfeste disse og uten å si innen når de skal være realisert.  Gjør seg kontrollerbare/målbare. De sier nøyaktig når de vil ha oppnådd hva i både en lang og i en kort tidshorisont 
Ser store problemer der hvor andre ser store muligheter (og lar disse bestemme handlingen) Ser store løsninger og muligheter der hvor andre ser store problemer (og lar disse bestemme handlingen)
Informerer forskjellige mennesker forskjellig om samme sak – utløser forvirring Informerer forskjellige mennesker likt om samme sak – utløser trygghet 

Forsterker forskjeller – utløser konflikter

(se politiske debatter) 

Forsterker likheter – utløser samhold

(se politiske debatter) 
Setter mål som de kan realisere alene (med egen organisasjon = jeg-mål) Setter mål som de bare kan klare å realisere sammen med andre (vi-mål) 
Vil bli forstått før de prøver på å forstå Vil forstå før de prøver på å bli forstått 
Ved skyldspørsmål søker de skylden først hos andre, kanskje deretter hos seg selv. De leter som regel hos andre til de har funnet feilen der.   Ved skyldspørsmål søker de skylden først hos seg selv – til de har funnet den. De påtar seg skylden selv om de ikke har den, og overlater til andre å korrigere bildet.
De forhindrer ansatte i å organisere seg De oppfordrer ansatte til å organisere seg
De sier med ord: ”Jeg tar gjerne imot kritikk”. Med kroppsspråket sier de det motsatte (har ikke tid, ser avvisende ut). De sier selv at de forholder seg feil og gjør det lett for ansatte å bekrefte det. De skaper anledninger til å bli kritisert.
De krever å få lede De blir bedt om å lede
”Det viktigste for meg er det viktigste for andre” ”Det viktigste for andre er det viktigste for meg”
De gjør enkle ting kompliserte. Andre forstår ikke, blir utrygge og aksepterer å bli ledet. Disse to spaltene kaller slike ledere en grov forenkling av virkeligheten. De forenkler kompliserte ting slik at alle kan forstå. Andre føler seg trygge og ber om å bli ledet. Slike ledere kjenner mange eksempler som viser at disse to spaltene er korrekte
   
Rediger tekstRediger tekst  
Copyright 2010 by Tipping Point Terms Of Use Privacy Statement