En fremragende ledet lærende kultur oppnår en verdivekst som er minst fem ganger raskere enn nærmeste konkurrent.

Innholdet på denne websiden er utviklet gjennom 3 årtier - med ett formål: Sette virksomheter i stand til å stille i en klasse for seg. Det innebærer i praksis minst fem ganger raskere verdivekst enn nærmeste konkurrent. I følge Collins og Porras (Built to Last og From Good to Great) er det noe ca. en prosent av alle selskap lykkes med - uten spesielle hjelpemidler. Websidene i Tipping-Point familien er et spesielt hjelpemiddel.
Om du som toppleder ikke vil utfordre virksomheten i så stor grad, kan du, hvis markedet tillater det, oppnå markedsledelse ved å lede alle toneangivende medarbeidere og ledere i nøkkkelposisjoner gjennom prosessen
 

  Sagt med andre ord: En normalt godt ledet lærende kultur inntar lett posisjonen som markedsleder. Det er hva en god virksomhet kan oppnå med innholdet på denne siden - selv om toppledelsen ikke deltar i prosessen.

Det minste som skal oppnås med denne siden er derfor utvikling av en lærende (gul) kultur. Det kan illustreres som gangen gjennom den blå døren. Det er noe de fleste medarbeidere bruker ca ett år på. Til gjengjeld kan de gå samtidig.

Hva skjer i døren?

Medarbeideres gang gjennom den blå døren fører til at de utvikler en trygghet som muliggjør selvkritikk i større grad en hvilken som helst konkurrent. Medarbeiderne danner en kultur som oppdager egne svakheter og gjør noe med svakhetene. Medarbeiderne blir samtidig oppmerksomme på tilsvarende svakheter i omgivelsene.

Det som skjer i døren vises her....  Det legges et solid grunnlag for å løfte egen livskvalitet drastisk. Det legges et solid grunnlag for oppnåelse av vesentlig bedre resultater. Hva skjer etter at virksomheten er blitt "gul" kan du se her...


Hvis toppledelsen skal delta i prosessen, kan det være klokt at du selv først får en introduksjon av prosessen og et først personlig treningsprogram. Det er en prosess som du enkelst kan innlede ved å kontakte Terje Skriver på mail terje@tipping-point.no
Hvis du først vil få et inntrykk av hva prosessen KAN innebære, kan du se på vårt CEO-treningsprogram på vår hovedside. Klikk her....
 
Copyright 2010 by Tipping Point Terms Of Use Privacy Statement