Formålet med denne siden


Formålet med denne websiden er todelt.
  • Den skal føre til at hver enkelt bruker oppnår ideelle virkninger for seg personlig og for selskapet han eller hun arbeider i.
  • Den skal forbedre utviklingen av arbeidsmiljø og produktivitet i Norge gjennom forbilledlig utvikling og forvaltning av virksomhetenes humankapital (HR).
Brukermål Minimer


  "Våre drømmer er forpostene til egenskapene vi har liggende i oss."

Uttalelsen stammer fra en kjent og gammel filosof. Den er basert på det enkle faktum at alt vi drømmer om har sitt utspring i slumrende egenskaper. Kanskje egenskapene ikke er slumrende, men befinner seg i dyp dvale. Uansett er de der - ett eller annet sted i underbevisstheten. Gjennomføring av dette programmet kan med stor sannsynlighet føre til at de våkner til live.

Det kan ta uker, måneder, år eller årtier. Det skjer sjeldent at det bare tar uker. Vi snakker heller om måneder eller år. Uansett forandrer gjennomføring av programmet livet vesentlig sterkere og bedre enn gjennomføringen av hvilket som helst studium over like lang tid.

Programmet er et effektivt verktøy for ledere som vil oppnå resultater gjennom medarbeidere de har ansvaret for. Det gir ledere muligheten til å gi medarbeidere noe nesten ingen andre kan. Du utvikler et usynlig konkurransefortrinn.

Programmet fører til at medarbeidere i kontinuerlig voksende grad tar i bruk eget potensial. Hvis dette kombineres med tydelige gjennombruddsmål, utvikler virksomheten en uslåelig innovasjonskraft og dermed konkurranseevne.Samfunnsmål Minimer


  Corporate Social Responsibility

CSR kommer i fremtiden til å få et delvis nytt og sterkt utvidet innhold. Kravene til lederskap kommer til  å vokse dramatisk. Ledere må lære å håndtere mangfold og å utvikle mål som forener på tvers av alle tradisjonelle skillelinjer med en langt større profesjonalitet enn det som er tilfelle idag. Dette kravet kommer til å berøre alle områder i samfunn og næringsliv.

Hva har dette med denne websiden å gjøre?

Det er uendelig mye lettere å lede en trygg organisasjon enn en usikker organisasjon. I utrygge virksomheter er det nesten umulig å etterleve etiske standarder og å oppnå den grad av innovasjon som fremtiden krever. Virksomheter, som gjennom deres HR-funksjoner, skaper et ideelt klima for samhandling og læring, kan kalles vår tids pionerbedrifter. Med innholdet på denne og våre øvrige websider vil vi sammen med våre kunder bidra til slik utvikling.

Våre kunder og brukere viser toppledere at det er enkelt å appellere til det beste i mennesker og at alle har minst en viktig kvalitet som samfunn og næringsliv har stort behov for. Brukere viser hvordan disse kvalitetene oppdages og aktiveres på lønnsom og gledesfylt måte.Copyright 2010 by Tipping Point Terms Of Use Privacy Statement