Terje og Mia Skriver bøker...

Vi har ofte fått spørsmål om bøker vi vil anbefale i forbindelse med utdannelsen i bruken av Tipping Point Methodology. Vi blir hver gang litt svar skyldig, fordi det finnes mange gode bøker, men de vi kjenner har også innhold som vi ofte nok har erfart at ikke fungerer i praksis.

Vi har også fått mange spørsmål i forbindelse med debatten om ledelse i det offentlige rom. Vi har besluttet å sammenfatte våre erfaringer så langt i to bind.

Det første bindet har tittelen "Ledelseskrisen - verdens farligste og best skjulte krise". Det andre bindet har tittelen "Løsninger - håndbok i fremragende lederskap".

Klikk her hvis du vil lese Romskipsmetaforen som bind I er basert på... klikk her hvis du vil lese den positive romskipsmetaforen som bind II er basert på...


Bind 2 inneholder Tipping Point Methodology i den rekkefølgen innholdet brukes for å oppnå drømmemålet til alle ledere - et tipping point. Punktet hvor konsepter, produkter eller tjenester sprer seg av seg selv.

Boken forteller også hvordan krisene beskrevet i bind 1 kan løses gjennom metodisk bruk av alltid eksisterende kunnskap om mennesker og ledelse. 
  

  Minimer

Et lite signal...

Hvis du leser den skremmende romskipsmetaforen for bind I får du gode grunner til å lese mer. Boken blir utgitt i juni 2013 og den kommer til å sette valget av Norges ledere i forbindelse med stortingsvalget i et høyst uvanlig lys. Hvis du vil forhåndsbestille et eksemplar kan du sende mail til info@tipping-point.no

Hvis du leser den betryggende romskipsmetaforen for bind II får du også gode grunner til å lese mer. Uansett om du er leder, forelder, pedagog, ansatt, aksjonær eller pensjonist. Dette bindet blir utgitt i august 2013. Også dette bindet kan du forhåndsbestille hos info@tipping-point.no

Det blir lagt ut mer stoff fra begge bind på denne siden i løpet av kort tid.

Store deler av det faglige innholdet som ligger bak begge bind finner du på vår hovedside: www.tipping-point.no


Copyright 2010 by Tipping Point Terms Of Use Privacy Statement