Skap vekst i ditt eget firma gjennom bruken av TPM

  Med TPM kan du ta i bruk et verktøy for utvikling av ledelse og bedriftskulturer med en kvalitet som våre kunder beskriver som unik. Les mer om årsakene her....

I tabellen nedenfor kan du se utviklingen fra det øyeblikk du innleder en utvikling sammen med oss. I spalten til venstre beskrives samarbeidet i TPM nettverket av partnere/rådgivere og i spalten til høye beskrives det du har muligheter til å oppnå for din egen virksomhet.

Det du har muligheter til å oppnå for din egen virksomhet, begrunnes med at TPM er et verktøy for oppnåelse av et Tipping Point, dvs. det punktet for utbredelsen av ideer, produkter eller konsepter utvikler sin egen dynamikk. Veksten kommer da av seg selv gjennom kundenes og ansattes omtale av virksomheten din.

Virksomheten blir løftet opp og frem av markedet
.

Fellesskapet Tipping Point Methodology 

 Din egen virksomhet


Innledning
på Skrivergården (link for nedlasting)
Presentasjon av din og vår virksomhet: mål, strategi og/eller forretningsfilosofi 

Du får:
-innføring i TPM-kompetanse og muligheter til  å nå en "klasse for seg" posisjon med egen virksomhet.
Institutt for Arbeidsglede og fremragende Resultater (IAR), Trinn 1: Partner med kompetanse til å gi egne kunder en enkel kunnskap som de gjør til en av de viktigste oppgavene å implementere. Kundene høster erfaringer som skaper stor interesse for bruk av Trinn 2 i din utvikling med TPM Du styrker konkurransekraften til egen virksomhet betraktelig og på måter som blir høyt verdsatt av dine kunder. Du rekrutterer  sikrere enn hittil og interessen for å arbeide i din virksomhet er voksende.
 
IAR, Trinn 2: Utvikler av interncoacher hos kunder. Du lærer coacher hos kunden hvordan de bygger en lønnsomhetskultur gjennom utvikling av arbeidsglede og trygg ledelse. Læringsprogrammet du selv gjennomgår finner du her.... 
Det vi tilbyr våre kunder finner du i programoversikten nedenfor.
Du øker hastigheten i utviklingen av egen virksomhet. Du tar i bruk fungerende muligheter til å stille vesentlig større krav til måloppnåelse.
Tipping POint Methodology AS, Trinn 3: Du blir partner i TPM AS og får hele programmet på www.tipping-point.no som arbeidsfelt. Du trener toppledere i tillegg til utdanning av interncoacher, du arbeider med strategirådgivning, utvikling av målkompetanse, hvordan toppledere blir temabestemmende og retningsgivende uten bruk av myndigheten som følger med posisjonene de har, omdannelse av motstand til medvirking osv.

Du etablerer et nettverk bestående av handlekraftige TPM-partnere og kunder.
Du har muligheten til å sette tipping-point-mål for virksomheten din. Det kan være vekstmål eller virkningsmål, dvs. mål for vekst i antall ansatte, posisjon i markedet osv. eller mål for effekten du vil oppnå for og med dine kunder.

Du kvalifiserer deg til å tilføre de mest profesjonelle topplederne i markedet attraktiv kunnskap. Du gir dem en ledertrening som fører til ytterligere løft i ledernes gjennomføringsevne. 

TPM fremtid

 Dine kommende muligheter

Vi arbeider for tiden med etableringen av TPM internasjonalt. Først i Norden, deretter i resten av Europa begynnende med de engelsk- og tysktalende landene. 
Denne utviklingen blir i løpet av høsten 2012 presentert på www.nordicpowering.com og prosjektet Nordic Lifestyle.

Dette er et miljørettet prosjekt hvor misjonen lyder "clean energy to the people". Med dette menes energi i dobbelt forstand: Energien som ledere tilfører gjennom etisk ledelse og virksomhetens bidrag til bærekraftig utvikling.
For å kunne utvikle dette i en målestokk som får tilstrekkelig effekt i samfunnet, søker vi de beste og mest dedikerte ledere/virksomheter i hele Norden og samler disse i ett nettverk. Bredden i nettverket fører til at det blir et livsstilsnettverk som gjennom nye produkter og tjenester påvirker alle faser i menneskers liv fra vugge til grav. 

TPM og synergiene som oppstår mellom medlemsbedriftene i dette nettverket fører til at virksomhetene stiller i en klasse for seg hva lønnsomhet og intelligent vekst angår. 
 Du og dine medarbeidere kan vokse målrettet og meningsfylt. Dere er med på å utnytte megatrender som raskt vokser i kraft og omfang.

Det innebærer at du etablerer deg i et marked som kommer til å vokse i mange årtier fremover. Du og dine kolleger kan basere all vekst på de tre søylene for bærekraftig utvikling: økonomi, økologi og sosiologi.

Dere utvikler fremragende toppledere og skaper arbeidsglede og fremragende resultater som ingen andre enn parnerne i TPM kan.
   

Denne utviklingen oppnås gjennom en partneravtale. Formålet med en partneravtale er å etablere en felles forståelse for de grunnleggende prinsippene som skal sikre våre partnere en utvikling som i vår bransje blir beskrevet som unik. Det er vårt uttrykkelige mål at hver partner skal legge en ny dimensjon til egen karriere og eget liv og oppnå langt mer enn det han eller hun kunne forestille seg før etablering av vårt samarbeid. Partnere skal nyte en etterspørsel som er få andre forunt. Les mer om konseptuelle fordeler...

Læringsprogrammet som gjør denne utviklingen mulig finner du på www.tipping-point.no som er vår hovedside.
Copyright 2010 by Tipping Point Terms Of Use Privacy Statement