Unik kvalitet? - vurder selv

Kundene erfarer åpenbart endret bedriftskultur på ett år. Det har oppstått rollemodeller med voksene smitteeffekt. Det fører til at:  

  • Det blir til en ambisjon på alle nivåer å forstå før det forventes å blir forstått
  • Det går sport i å få frem det kolleger "egentlig" mener uten at det oppstår konflikter
  • "Ja, men..." er en uttalelse flertallet unngår å bruke
  • Disiplin erstattes av selvdisiplin
  • Økt frihet, dvs. redusert kontroll fører til voksende ytelser

Kulturen har gjort virksomheten til en lærende organisasjon med voksende konkurransekraft. Kulturen vokser nedenfra og oppover akkurat som et tre. Den begynner å vokse som en rot og ikke som en tretopp. Det gjør kulturen stabil og gjennomført i motsetning til ustabil og delt.
 
I tillegg blir virksomheten uavhengig av eksterne krefter på dette området. Fordi den solide kulturen tåler raskt voksende krav fra ledelsen, innebærer det at du som rådgiver kan tilby stadig mer krevende kompetanse for stadig mer krevende oppgaver.

SUM: Virksomheten erfarer kontinuerlig vekst i egen konkurransekraft.

 

 

 

Copyright 2010 by Tipping Point Terms Of Use Privacy Statement