Guidet selvledelse - et svar på myten om coaching

Coachingens begrensninger blir først synlig når vi sammenligner handlemåten til en dyktig person som blir coachet med handlemåten til en dyktig person som ikke trenger coaching. Den som trenger coaching vil lære å gjøre det samme med samme effekt som den som ikke trenger coaching. Det skjer antagelig bare i de tilfeller hvor det hadde skjedd uansett - bare litt raskere. Det bør i tillegg sies at resultatet  sjeldent eller aldri blir bedre enn det coachen selv er - og det er sjeldent noe som er egnet til å bringe nye dimensjoner inn i andre menneskers liv.

Bildene nedenfor viser effekten av guidet selvledelse og  coaching.


Guidet selvledelse
Ved guidet selvledelse er du uavhengig av en coach. Guiden er f. eks. en mp3-spiller som får input fra deg selv og dine nære venner. Hvis du ønsker det, kan du også motta input fra en god coach eller gjennom en analyse av din egen personlighet (vises senere).

Guiden gjentar det beste tingene om deg og livet ditt hundrevis av ganger sammen med et program som øker din følelse av verdi og fortjeneste. Dette programmet fører til små nye erfaringer som igjen blir til input til guiden (mp3 spilleren). Du kommer inn i en positiv spiral som kan vare frem til du dør i høy alder.

Les mer....
 
     
Tradisjonell coaching
Coachen stiller spørsmål og beskriver sider ved deg selv som gir deg en følelse av å være bedre enn du har tenkt hittil. Dette får deg til å gjøre nye ting. Disse forsterker denne følelsen. Det nye du gjør oppleves imidlertid som unaturlig fordi det aldri har skjedd tidligere. Din egen underbevissthet vil derfor helst distansere seg fra de nye erfaringene og finne unskyldninger for hvorfor de egentlig ikke er så interessante eller nødvendige.

Derfor må det legges mye mer arbeid i å opprettholde enn å skape ny atferd. Dette arbeidet må som regel gjennomføres over lang tid og innebære korrigering av programmer fra barndommen. Fordi dette ikke gjennomføres profesjonelt nok er resultatet tilbakefall. Nesten til utgangspunktet.
 
d    
 
Profesjonell coaching
Coachen bidrar til at du oppdager ditt potensial og at du utvikler en naturlig holdning til den delen av potensialet som du har brukt enkelte ganger hittil i livet. Coachen er med helt til du har gjort det til en vane å utnytte denne delen av ditt potensial. Du faller ikke tilbake og har dermed løftet deg til et nytt nivå livskvalitet.

Begrensningen ligger i coachens evne til å kontinuerlig løfte seg selv. Hvis coachen ikke har den evnen kan han eller hun heller ikke formidle den til andre. De fleste coacher forblir coacher hele livet for omtrent samme kategori klienter. De tilegner seg mer kunnskap, men øker i begrenset grad egen virkning.
 
   


 
 
Update and Close
Hvor sikker er du? Minimer
Hvor sikker er du på hvem du er og hvilken kvalitet du har?Gjennomfør denne testen og bli behagelig overrasket.

- Skriv hva du er dyktig til
- Skriv anerkjennelsen du har fått
- Beskriv resultatene du har oppnådd

Mål deretter hvor mange minutter du trenger for å lese det du har skrevet. Hvis du hadde behov for mer enn fem minutter taler det for at selvfølelsen din er godt over gjennomsnitt. Hvis du rakk å lese det du har skrevet på under ett minutt, bør du definitivt arbeide med å styrke egen selvfølelse, dvs. følelsen av hvem du egentlig er. Den behalgelige overraskelsen kommer når du følgeer opp vår video om Godbok og selvfølelse. Du har (som de fleste andre) mye til gode...
Unntaket Minimer


Det bortskjemte barnet!

Når barn blir bortskjemt får de en oppkonstruert forståelse for hvem de er og hvilken verdi eller betydning de har. Den følelsen kan ofte være blandet, fordi foreldre som skjemmer bort deres barn ofte ikke har tenkt over hva konsekvensene kan bli. Det å ikke tenke over konsekvensene av egne handlinger er et karaktertrekk som også kjennetegnes av en vakt utviklet evne til å erkjenne det som kan kalles felles oppfatning av virkelighet.

Det fører til at de skjemmer bort barnet med uttalelser som ikke trenger å ha rot i virkeligeheten. Det fører til at barnet utvikler en underlig blanding av sterk og svak selvfølelse. Konsekvensen for barnet er at det i voksen alder kan bli både elsket og forhatt og at de får store problemer med å finne ut av hvem og hva de virkelig er. De kan ofte skrive flere sider som svar på testen ovenfor.

Copyright 2010 by Tipping Point Terms Of Use Privacy Statement